A SZERVEZET BEMUTATÁSA

A Tarjányi-kúriát – vagyis a Szabó (János)-házat – a XIX. Század első felében a nemes Szabó család építette, amely később a Tarjányi – család tulajdonába került.

A műemlék jellegű épületet többször is átépítették, majd az épületegyüttest 1968. május 31-től, a Szakmaközi Művelődési Ház használja, és mint közösségi ház, közművelődési intézményként működik. A „Szakmaközi” nevet arról kapta, hogy a városban jelen lévő szakmai szakszervezetek közös fenntartású művelődési otthonává vált, valamint a szervezetek a különböző klubfoglalkozásaikat, amatőr kiállításaikat, egyéb programjaikat ebben az intézményben valósítják meg.

Elhelyezkedés és jellemzői

A művelődési ház a város központjában frekventált helyen fekszik. 340 nm alapterületű, L alakban elhelyezkedő. Műemlék jellegét és klasszicista stílusát leginkább hófehér tornácoszlopok érzékeltetik. 4 különböző méretű teremmel, tornáccal, füvesített udvarral, és virágoskerttel rendelkezik.

Közösségi élet

A Szakmaközi Művelődési Ház jelenleg 13 nyugdíjas klubnak, 3 egyesületnek, 2 sportklubnak 1 vallási csoportnak és 5 egyéb csoportnak ad otthont. A város lakosságának minden korosztálya megtalálja érdeklődési körének megfelelő programját a Szakmaköziben, ugyanakkor elsődleges feladatunknak tekintjük a helyi és környékbeli fiatal felnőttek foglalkoztatását, felzárkóztatását, képzését. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatával közművelődési megállapodás keretein belül együttműködve szervezzük a város különböző kulturális programjait. Jó kapcsolatot ápolunk az óvodákkal, általános iskolákkal, középiskolákkal egyaránt.

Közhasznú egyesületünk célkitűzései között szerepel az általános műveltség növelése, a társadalmi csoportok közötti párbeszéd elősegítése és az önkéntes munka révén történő társadalmi szerepvállalás erősítése, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, a társadalmi integráció és a generációk közötti együttműködés segítése. Segítjükaz intézményen kívüli oktatást, képességfejlesztést, az ismeretszerzés módjainak bővítését, a szabadidős tevékenységeket és kulturális programokat, igazodva a szakmapolitikai környezet direktíváihoz és az adott kisközösségek társadalmi szükségleteihez.

Környezetünkben, a pályázatban érintett településeken és intézményekben egyre több a hátrányos helyzetű, a tanulási zavarokkal küzdő gyermek, akik körében nagy arányt képviselnek a kisebbségek. Ezért egyesületünk keresi azokat a lehetőségeket is, amelyekkel hozzájárulunk az integrációs és a fejlesztési munkák eredményességéhez, a társadalmi különbségek csökkentéséhez, és a közösségi aktivitás növeléséhez. Ennek érdekében nyújtjuk be jelen pályázatunkat.

Alapító okiratunk rendelkezik arról, hogy egyesületünk a projekt céljait szolgáló felzárkóztató, kompetenciafejlesztő tevékenységek ellátására alkalmas legyen, ezt a munkát több évtizede eredményesen végzi, komoly gyakorlati tapasztalatokat szerezve a felzárkóztatás és a közművelődés terén.

Jövőkép, mottó: „EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT – EGYENLŐ ESÉLLYEL”

A Szakmaközi Művelődési Ház közművelődési tevékenysége:


• az egyének és az önként szerveződött közösségek aktív, alkotó tevékenységének a színhelye 
• az otthon értelmes meghosszabbítása a társadalom felé
• szolgálja a civilizációs modell kialakulását, a szocializációtudatos befolyásolása, értékközvetítő mechanizmusok által
• az egyén önmegvalósítását szolgálja az információkkal, az alkotókészségek felébresztésével az önkéntes csoportszerveződést
• közösségi kultúrát teremt
• érdeklődést ébreszt, művelődési alkalmak és folyamatok igénybevételére
• segíti a kultúra feldolgozását, műveltséggé válását
• új ismeretek közvetítésével, képességfejlesztő alkalmak kínálatával, művelődő, öntevékeny, szolidáris közösségek, kialakításával javítja az életesélyeit, életminőséget
• részt vesz az életmód bővített újratermelésében
• a helyi társadalom formálásában, a lokális kötődést erősíti
• szolgálja a mindennapi kultúra fejlesztését
• információkat terjeszt – közéleti, kulturális
• cselekvést szorgalmaz a céltudatosan művelődni nem akarók számára
• kulturált demokráciát és demokratikus kultúrát testesít meg
• a nemzeti és egyetemes kultúra értékeit megőrzi, gazdagítja a lokális kultúra értékeivel
• az Egészséges Nemzetért – az Egészség Évtizede, a korosztályi sajátosságokra alapozott szakma, ifjúsági, közművelődési munka
• az életen át tartó tanulás szolgálata
• horizontális partneri viszonyok erősítése

Hozzászólások lezárva.